Förtroendevalda 2019

Ordförande Lennart Johansson

Ledamot Björn Flodin

Ledamot Anna Lilliehök

Ledamot Mikael Johansson

Suppleant Malin Holmvall

Suppleant Viktor Forsberg

Suppleant Gunilla Fornstål

Revisor Leif Eriksson

Revisorssuppleant Jacob Christman

Valberedning Anders Lilliehöök och Rikard Zetterqvist

Styrelsen nås via info@talja.se