Förtroendevalda 2017

Ordförande Lennart Johansson (vald på 2 år 2017)

Ledamot Björn Flodin (vald på 2 år 2016

Ledamot Malin Holmvall (vald på 2 år 2017)

Ledamot Göran Jacobson (vald på 2 år 2017)

Ledamot Katarina Jacobson (vald på 2 år 2017)

Ledamot Anna Sönsteby Lilliehök (vald på 2 år 2016)

Suppleant Viktor Forsberg

Suppleant Gunilla Fornstål

Revisor Leif Eriksson

Revisorssuppleant Jacob Christman

Valberedning Micke Johansson och Rikard Zetterqvist