Förtroendevalda 2020

Ordförande Anna Sönsteby Lilliehöök

Ledamot Björn Flodin

Ledamot Göran Jacobsson

Ledamot Lennart Johansson

Ledamot Mikael Johansson

Suppleant Malin Holmvall

Suppleant Viktor Forsberg

Suppleant Gunilla Fornstål

Revisor Leif Eriksson

Revisorssuppleant Jacob Christman

Valberedning Anders Lilliehöök och Rikard Zetterqvist

Styrelsen nås via info@talja.se