Förtroendevalda 2022

Ordförande: Malin Holmvall
Sekreterare: Anders Lilliehöök
Kassör: Charlotte Rückl
Båtansvarig: Björn Flodin

Suppleant: Gunilla Fornstål
Suppleant: Mikael Johansson

Revisor: Leif Eriksson
Revisorssuppleant:

Valberedning:

Styrelsen nås via info@talja.se