Förtroendevalda 2021

Ordförande: Anna Sönsteby Lilliehöök
Styrelseledamot: Björn Flodin
Styrelseledamot: Göran Jacobsson
Styrelseledamot: Malin Holmvall

Suppleant: Gunilla Fornstål
Suppleant: Charlotte Rückl

Revisor: Leif Eriksson
Revisorssuppleant: Jacob Christman

Valberedning: Anders Lilliehöök, Rikard Zetterqvist och Mickael Johansson

Styrelsen nås via info@talja.se