Föreningen Viksbåten

Föreningen Viksbåten vårdar och seglar Tälja, en kopia av den vikingatida Viksbåten.

Förebilden till Tälja, Viksbåten, påträffades 1898 i Söderby-Karl på gården Viks ägor invid en gammal segelled från Norrtäljeviken. Originalet har beräknats vara från mitten av 1000-talet. Det finns nu uppställt i rekonstruerat skick på Erikskulles hembygdsmuseum, strax norr om Norrtälje.

Föreningen Viksbåten bildades våren 1994 och ett samarbetsavtal skrevs med Norrtälje kommun (Kultur & Fritid). Syftet var att bygga en replik med samma sorts redskap, metoder och material som originalet, Viksbåten. Under åren 1996-97 byggdes kopian av Viksbåten i Norrtälje och den 9:e maj 1998 sjösattes den nybyggda Viksbåten som döptes till Tälja.

Föreningens målsättning är att ansvara för och stödja replikbygget av Viksbåten, samt svara för skötsel, underhåll, verksamhet och information kring det färdiga skeppet, Tälja.

Kontakta oss på info@talja.se.