Ledungskampen i Trosa, 26 – 28 juli 2002

Tävlingar på vikingars vis i Trosa hamn
I helgen gästades Trosa hamn av tappra kämpar och ståtliga skepp. Nyfikna turister och Trosabor samlades på kajkanten för att följa Ledungskampen.

Peter Granqvist tar en klunk ur sitt dryckeshorn. I hamnbassängen förbereds nästa tävlingsmoment.
Foto: Caroline Ginner.
Två vikingaskepp, Tälja och Regin, ligger startklara med förarna vända mot varandra. När startsignalen ljuder blir det fart på roddarna. Samtidigt höjer kämparna sina lansar. När skeppen glider förbi varandra och de båda möts startar en intensiv kamp, som slutar med att Regin tar hem segern. Täljas kämpe hamnar i det grumliga vattnet, till publikens jubel.

Det är inte en scen ur någon film om vikingarnas liv och leverne, utan en beskrivning av vad som försiggick i Trosa hamn på lördagen. Fem lag ställde upp i Ledungskampen med var sitt vikingaskepp. Störst var Helga Holm med sina 22,5 meter. Minst var den sex meter långa Vinda.

Arrangörerna heter Anders Ahlgren, Jani Ahlqvist och Peter Granqvist. De har på varsitt håll samlat på sig erfarenheter av båtbygge, festarrangemang och uppvisning av forntida lekar. Gemensamt har de ett stort intresse för vikingatiden. När restaurang Bakfickan i Trosa bad dem anordna en vikingafestival nappade de direkt.
– Det finns ett nyvaknat intresse för vikingatiden, säger Peter Granqvist. Förut var det många som förknippade vikingar med nationalism och rasism, men så är det inte längre. Vi vill visa lekar från vikingatiden och framåt på ett seriöst sätt. Sverige saknar den här sortens fester som bevarar kultur och tradition.

Peter Granqvist har just nu semester. Han, Anders Ahlgren och Jani Ahlqvist har arbetat med tävlingarna så gott som ideellt. Utgifterna har Restaurang Bakfickan stått för.
– Vi ser gärna att det här blir en tradition, kanske en hel festival med marknad och hantverksbodar, säger Peter Granqvist. Men för att det ska vara möjligt krävs mer pengar.
På kajkanten sitter Olle Florell från Trosa och Daniel Sifontes från Sund. De är båda 11 år och njuter av sommarlovets sista veckor. Nu följer de med stor spänning kampen i hamnbassängen.
– Det har varit jätteroligt i dag, säger Olle Florell. Vikingar är häftiga. Det är kul att de ordnar sådana här saker i Trosa på sommaren.

Caroline Ginner