Medlemskap

Som medlem i föreningen Viksbåten erbjuds du att delta i olika evenemang och seglingar med Tälja. Vi anordnar även seglarkurser. Du är välkommen att delta i föreningens årsmöten och arbetsmöten. Vi vårdar och underhåller Tälja och här är dina insatser mycket värdefulla. Speciellt under våren då Tälja ska rustas för sommarens seglingar.

Vill du bli medlem i föreningen?
Du kan enkelt anmäla dig genom att betala in årsavgiften 150 kr till:
Föreningen Viksbåten, Plusgiro 685 937-5
eller till vårt bankkonto hos Nordea: 3266 21 83810
Var noga med att ange namn, adress, telefonnummer och ev. mailadress.

Är du redan medlem i föreningen?
Om du har några frågor finns föreningen tillgänglig via sin Facebooksida ”Tälja aka Föreningen Viksbåten Tälja”, men det går också bra att mejla styrelsen på info@talja.se.

Vår tidigare epostlista för medlemmar är tyvärr ur funktion och vi har efter årsmötesbeslut gått över till att skicka ut information via Facebook, samt i viktigare ärenden även via Facebook. Även på denna hemsida går det att hitta information om föreningen.