Medlemskap

Som medlem i föreningen Viksbåten erbjuds du att delta i olika evenemang och seglingar med Tälja. Vi anordnar även seglarkurser. Du är välkommen att delta i föreningens årsmöten och arbetsmöten. Vi vårdar och underhåller Tälja och här är dina insatser mycket värdefulla. Speciellt under våren då Tälja ska rustas för sommarens seglingar.

Vill du bli medlem i föreningen?
Du kan enkelt anmäla dig genom att betala in årsavgiften 250 kr till:
Föreningen Viksbåten, Plusgiro 685 937-5
eller till vårt bankkonto hos Nordea: 3266 21 83810
Var noga med att ange namn, adress, telefonnummer och ev. mailadress.

Vänligen notera att för 2020 och tills vidare är avgiften 250 kronor för enskilda medlemmar och 500 per familj.

Är du redan medlem i föreningen?
Om du har några frågor finns föreningen tillgänglig via sin Facebooksida ”Tälja aka Föreningen Viksbåten Tälja”, men det går också bra att mejla styrelsen på info@talja.se.