Medlemskap

Som medlem i föreningen Viksbåten erbjuds du att delta i olika evenemang och seglingar med Tälja. Vi anordnar även seglarkurser. Du är välkommen att delta i föreningens årsmöten och arbetsmöten. Vi vårdar och underhåller Tälja och här är dina insatser mycket värdefulla. Speciellt under våren då Tälja ska rustas för sommarens seglingar.

Några gånger per år skickar vi ut föreningens skrift – Täljabladet – till alla medlemmar. Det finns även möjlighet att beställa informationsmaterial av olika slag samt att ansluta sig till föreningens e-postlista, för att få tillgång till löpande information.

Vill du bli medlem i föreningen?
Du kan enkelt anmäla dig genom att betala in årsavgiften 150 kr till:
Föreningen Viksbåten, Plusgiro 685 937-5
eller till vårt bankkonto hos Nordea: 3266 21 83810
Var noga med att ange namn, adress, telefonnummer och ev. mailadress.

Är du redan medlem i föreningen?
Om du önskar få snabb information om vad som är på gång kan du anmäla dig till vår maillista genom att helt enkelt skicka ett mail till: talja-subscribe@yahoogroups.com
OBS! Denna service är endast till för föreningens medlemmar!