Sjuhundraorden seglar på Svartån, 19 – 22 maj 2005

Ett stort TACK till Föreningen Viksbåten för lånet av Tälja i samband med Sjuhundraordens 21:a resa. En resa som i år gick av stapeln i Östergötland , närmare bestämt I Svartån mellan Solberga och Knutstorp. Resan bjöd på såväl rodd som segling med gott resultat i bägge fallen. På årets resa deltog 15 Vikingar och 1 Skosven, alltså totalt 16 glada grabbar. Vi hade delat upp oss i 2 roddarlag och fick på det sättet turas om att vara ”sjömän”. Det ultimata testet gjordes dock med en kort rodd på alla 16, vilket visade att Tälja har goda förbindelser med vattnet även i ett sådant läge. Vi hade inbjudit ortsbefolkningen att komma och titta på såväl oss Vikingar som Tälja. Både förskoleklassen och den vuxna delen av ortsbefolkningen fick en grundlig genomgång av Tälja. Den vuxna delen bjöds dessutom på provtur under ledning av Skeppshövdingen Wiglaf.

Återigen ett stort tack från oss i Sjuhundraorden, vi trivs verkligen på Tälja och hoppas att vi får återkomma vid ett senare tillfälle.

Ingjald

Historien om Tälja. Artikel från 3:an (605 kB i PDF-format