Tälja på lajv utanför Vässarö 11-15 augusti 2008

I september agerade Tälja farkost åt en liten grupp handelsresande från det krigiska barbarfolk som bebor Tangashias avlägsna öar, längst västerut i Khelataar. Efter svåra umbäranden till sjöss nådde man till slut fram till träskfolkets områden på andra sidan kontinenten. Väl framme upptäcktes det att interna problem hade drivit de tilltänkta handelskontakterna på flykt. Hela den kostsamma och riskfyllda resan hade gjorts förgäves. Besvikna och frustrerade ägnade den lilla gruppen krigare/handelsmän några dagar åt att driva omkring i området på jakt efter de försvunna träskmänniskorna. I detta ärende gjordes även sporadiska strandhugg vid en lokal fiskeby där man satte skräck i den fridfulla lokalbefolkningen. Här förekom ett par intermezzon med två riddare av den mäktiga Khelinnorden som sats att bevaka byn. Till slut uppstod dock fred och en trevande vänskap med byborna. Sista kvällen innan barbarernas avfärd sågs de till och med idka handel och höja sina glas tillsammans med fiskarbefolkningen.

Lajvet Klanernas Land gick av stapeln 11 – 15 september i höstas. Platsen var området runt norra delen av Vässarö, scouternas ö i norra Roslagen. Egentligen var det tänkt att Helga Holm skulle delta men när den sjöburna gruppen krympte ihop från planerade 15 – 20 ner till totalt sex personer tvingades vi leta efter en lämpligare farkost. Valet av Tälja blev mycket lyckat. Det var ganska höga vindhastigheter och vi kunde verkligen använda båten fullt ut i blåsten och den grova sjön i havsbandet. Med Helga hade det varit betydligt knepigare, underbemannade som vi var. Genren var fantasy och händelserna var förlagda till kontinenten Khelataar, hämtad från ett kultförklarat bordsrollspel med samma namn, från början av nittiotalet. Veckorna innan ägnades mycket tid åt att konstruera snygga och fungerande kläder, utrustning och vapen. Förebilderna var inte tagna ur någon annan existerande fantasyvärld utan utgick från mongoliska krigare, kombinerat med inslag av skandinavisk järnålder och kryddat med skisser från det ursprungliga rollspelet. I princip var allt modernt bannlyst. Undertecknad handsydde bland annat ett komplett regnställ i skinn speciellt för ändamålet. (Ibland tar man sig vatten över huvudet…)

Arrangörerna hade verkligen ansträngt sig för att skapa en helgjuten historia med intriger, uppgifter och små hemligheter för alla deltagare. Tyvärr drabbades man av ett antal avhopp i sista stund, vilket vi bland annat märkte när vi kom fram och våra tilltänkta handelspartners var försvunna… Hela arrangemanget bjöd dock på både spänning och på intressant spel. Och en hel del maffig segling! För min egen del var det andra gången jag deltog i ett lajv, och första gången ombord på en båt. Jag kan absolut tänka mig en fortsättning, något som det talats en del om bland deltagare och arrangörer.

/Erik I